Typisch voor Kinderen

Hoe werkt het?

Kinderen krijgen een naam en wachtwoord waarmee ze kunnen inloggen op de GigaKids website.
Het programma houdt bij welke oefeningen ze doen, hoeveel fouten ze maken en met welke snelheid ze typen. Ook Typisch Maud kan zo goed bijhouden hoe het met iedereen gaat.

In principe is er elke week een les. Naast deze lessen wordt van de kinderen verwacht dat ze dagelijks ongeveer 15 minuten (thuis) oefenen.

Begeleiding is belangrijk

Onze ervaring is dat begeleiding en controle belangrijk zijn. Als er geen controle is dan zullen kinderen vaak:

  • met de verkeerde vingers gaan typen, of zelfs met 2 vingers (ook als dit duidelijk in het programma staat uitgelegd)
  • teveel naar het toetsenbord gaan kijken
  • een verkeerde houding aannemen (waardoor een grotere kans op klachten ontstaat)
  • onvoldoende oefenen

Als het typen eenmaal verkeerd is aangeleerd is het lastig dit later te corrigeren.

Hoe werkt het leren typen nu eigenlijk?

Waar we mee beginnen, is leren hoe je achter de computer moet zitten. Het is belangrijk dat je ontspannen zit.
Als je weet dat je houding goed is, gaan we de vingers goed op het toetsenbord zetten.

Als je kijkt, zie je dat op de toets van de letter j en de letter f een bobbeltje of lijntje zit. Op deze letters leggen we de beide wijsvingers en de andere vingers ernaast. Een van beide duimen op de spatiebalk en de andere duim ernaast. Dit noemen we de basishouding.

Als we geen letter typen, liggen je vingers in deze positie. Zo weten we altijd waar je vingers zijn en kunnen we van daaruit de andere letters vinden zonder te kijken. Dat de toetsen van de j en f een bobbeltje hebben, helpt om je vingers goed neer te zetten zonder te kijken. Van hieruit gaan we alle letters leren vinden.

Je leert typen door het vaak en regelmatig te doen. Het is net als bij fietsen. Als je kan fietsen, denk je ook niet meer: ‘nu mijn rechterbeen naar beneden en dan mijn linkerbeen’. Je benen doen dat automatisch. Je fietst niet met je hoofd maar met je benen. Bij typen is het net zo. Je vingers weten op een gegeven moment waar de letters zitten en gaan automatisch naar de goede toetsen om de woorden te typen. Je vingers onthouden het!