Waarom typeles op school?

Kinderen doen tegenwoordig steeds meer met de computer, ook voor school. Dan is het natuurlijk superhandig als ze goed kunnen typen. Daar hebben ze de rest van hun leven plezier van!!
Als de school typelessen kan aanbieden als naschoolse cursus, is dat voor alle partijen ontzettend waardevol! Het heeft grote voordelen voor de kinderen, de ouders én de school:

• De typecursus is op school, dus gemakkelijk voor de kinderen.
• De kinderen kennen elkaar en zullen elkaar stimuleren
(“bij welke les ben jij?” en “hoeveel aanslagen haal jij?”).
• Het zijn persoonlijke lessen, dus leuk en er wordt op de houding gelet.
• De kosten zijn relatief laag vergeleken met andere aanbieders.
• Het programma en de oefentesten zijn op kinderen gericht.
• De kinderen leren spelenderwijs. Het aantal aanslagen en fouten wordt steeds geregistreerd.
• De kinderen leren alleen blind typen, geen briefindelingen en dergelijke die ze
waarschijnlijk toch niet gebruiken.
• Goed en snel kunnen typen wordt steeds belangrijker door het computergebruik, ook voor school.
• Met een typeles op school geeft de school een extra service aan de kinderen.
• Leren typen wordt door veel ouders als bijzonder belangrijk gezien.

De kinderen weten dat ze gecontroleerd worden tijdens de les
en bovendien worden ze gestimuleerd door hun klasgenootjes.
In principe is er elke week een les van 45 – 60 minuten. Naast deze lessen wordt van de kinderen verwacht dat ze dagelijks ongeveer 15 minuten (thuis) oefenen.

Op welke leeftijd kan mijn kind het best typeles krijgen?

Hier volgt een richtlijn. Er is niemand die het beter kan inschatten dan u als ouder natuurlijk. Sommige kinderen zijn aan een typecursus toe als ze 7 of 8 jaar zijn, maar meestal is dat op 9-, 10- 11- of 12 jarige leeftijd (groep (6)-7 & 8). Heel belangrijk is de motivatie. Een kind moet de typeles ook leuk en uitdagend vinden. U wilt niet dat het een straf wordt om de oefeningen te typen. Dat is niet alleen erg zwaar voor uw kind, maar ook voor u als ouder.

De typecursus, gegeven door Typisch Maud, ontwikkeld door Gigakids, is een echte typecursus voor kinderen & scholieren. Doordat we gebruik maken van een interactieve oefeningen met game eigenschappen en typespellen, sluit de typecursus bijzonder goed aan bij de wijze waarop kinderen willen leren typen

Blind typen geeft betere resultaten op school!

Daarnaast heeft onderzoek van Dr. Van der Meijden (Radboud Universiteit Nijmegen) aangetoond dat kinderen die kunnen blindtypen, hogere cijfers scoren.

“Voor een kind dat blind typt, levert het toetsenbord geen belemmering meer op en het kan zich dus volledig concentreren op het formuleren van het antwoord. Zij geven uitgebreider antwoord en scoren zo een hoger cijfer”, aldus Dr Van der Meijden.

Voordelen van typen?

Blind met 10 vingers kunnen typen heeft veel voordelen. Het kost minder tijd als je niet naar je toetsenbord hoeft te kijken. Als je je huiswerk voor school snel kan typen, hou je meer tijd over voor andere leuke dingen!
Ook kan je je aandacht beter bij de tekst houden. Met 10 vingers typen gaat zo automatisch, dat je ook beter begrijpt wat je typt.

Als je goed leert typen, krijg je niet zo snel nekklachten. Je hoeft niet je hoofd op en neer te bewegen van je scherm naar je toetsenbord en weer terug. Ook je houding en stand van je handen zijn belangrijk om goed aan te leren.

Niet alleen voor school is het handig als je snel kunt typen. Ook als je later een baan hebt, vindt je baas het hartstikke fijn dat jij snel kan typen!

Dyslexie Programma

Bij Typisch Maud kun je ook een dyslexie Programma volgen, GigaKidsXtra.

Voor kinderen met dyslexie is het extra belangrijk om te leren typen.
Vaak krijgen ze van de remedial teacher het advies om te gaan typen als hun schrift slecht is.
En dan is het natuurlijk beter om goed te kunnen typen. Dat gaat sneller en kost minder energie

Ook horen we regelmatig dat een kind na de typecursus beter kan lezen en spellen.

Het Xtra programma is zeer geschikt voor kinderen met dyslexie:

– We gebruiken zoveel mogelijk echte woorden, dus geen onzinwoorden   waar dat kan worden voorkomen
– De teksten zijn hier korter omdat de concentratie van kinderen met dyslexie vaak wat minder is
– De letters zijn groter om de stress nog wat extra te verlichten
– Het is mogelijk om de letters een kleur geven die bij de vinger past waarmee je hem aan moet slaan
– Het beeld is rustig zonder te veel afleiding
– De drempel om naar een volgende oefening te gaan is lager en kan worden aangepast

Niet iedereen met dyslexie heeft veel moeite met leren typen. Je typt letter voor letter over een tekst heen.
Dus meestal proberen we het eerst met het gewone programma en als het dan niet lukt,
dan gaan we alsnog naar het Xtra programma over.

Je kan toegang krijgen tot allebei de programma’s tegelijk en zo van de één naar de ander switchen.

Met het volgen van het Xtra programma leer je wel met 10 vingers typen,
maar je komt niet tot het niveau van een diploma.
Voor een diploma moet je nl. 7 minuten typen en zover kom je met het Xtra programma niet.

Bij het Xtra programma kan je ook examen doen en dan krijg je een certificaat als je met 10 vingers typt.

 

 
[Privacy]

Bij Typisch Maud gaan we zo zorgvuldig mogelijk met alle gegevens om en zullen we in het algemeen alleen gegevens verzamelen en bewaren voor zover dit nodig is voor het geven van de typecursus en de begeleiding.

1. Bij de organisatie van Typisch Maud verzamelen we alleen gegevens die nodig zijn om een code te kunnen afgeven. Voor een cursist zijn dat de voor- en achternaam.

2. Een docent zal daarnaast naar contactgegevens vragen, te weten email adres en telefoonnummer, om feedback te kunnen geven over de voorgang van de cursist.
Ook kunnen adresgegevens worden gevraagd voor het opmaken van een factuur.

3. Het wachtwoord dat wordt verstrekt wordt aangemaakt door de docent en verstrekt aan de cursist. Deze wordt nergens opgeslagen en is ook bij de organisatie Typisch Maud niet bekend.

4. De voortgang van de cursist wordt opgeslagen zodat de cursist én docent de voorgang kunnen volgen en de docent de cursist kan begeleiden.

5. De gegevens van de cursist worden uiterlijk na 2 jaar verwijderd. Soms komt het voor dat een cursist ziek wordt en dan kan het nodig zijn dat een code wat langer gebruikt moet worden, daarom is de termijn van verwijdering op 2 jaar gezet.

6. Foto’s zullen alleen gemaakt en/of gepubliceerd worden na uitdrukkelijke toestemming van de cursist of van ouders of verzorgers bij minderjarige cursisten.

7. Wij houden verder geen gevoelige gegevens bij en hebben geen mensen in dienst die met onze gegevens werken, behalve ten behoeve van de administratie.

8. Voor het veilig stellen van de gegevens op de computers zorgen wij voor een beveiliging van de computer met een virusscanner en tijdige updates.
We hopen hiermee aan alle eisen en verwachtingen naar tevredenheid te voldoen.

Typisch Maud